คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม บนร211
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและบริการ
สาขางาน บริการส่วนหน้าโรงแรม
ที่ปรึกษานางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3701-5101งานเอกสารและการทํารายงานในงานส่วนหน้า *-*-33
3701-5103งานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานส่วนหน้าโรงแรม *-*-33
3701-5105งานติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม *-*-33
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  0-2-9 11
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายกรณ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.เรวดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.เรวดี
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.งามศิริ
โฮมรูม
‹--------- 3701-5105 ---------›
 น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.เรวดี
‹--------- 3701-5101 ---------›
 นายกรณ์ ก้านเพชร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางสาวอังศุธา สุทธิประภา)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ