คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอถ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3108-0001ศิลปะภาพร่างเพื่อการออกแบบ 1-3-24
3108-0002การเขียนแบบก่อสร้าง 1-6-37
3108-0003การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 1-6-37
3108-0007การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3108-1003แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22
3108-1002มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22
3108-2008วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1 2-0-22
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  19-20-25 39


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวรพจน์
//------------- 31080007 -------------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31082008 ---------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
นายวรพจน์ นายวรพจน์
//---------------------- 31080002 ----------------------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอาทิตย์
//------------- 31080001 -------------//
นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
//--------- 31081003 ---------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31081002 ---------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
น.ส.นุสราภรณ์ น.ส.นุสราภรณ์
//---------------------- 31080003 ----------------------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ