คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอส.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายลือชัย จงมีเสร็จ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1202กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2-0-22
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3106-2007งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร 1-3-24
3106-2008เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3-0-33
3106-8501โครงการ *-*-44
3106-2102การทดสอบวัสดุก่อสร้าง 1-2-23
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3-0-33
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  20-9-27 33


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ไพรวัลย์
//--------- 30001202 ---------//
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
//--------- 30001501 ---------//
น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเถลิงศักดิ์
//--------- 31062102 ---------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
//------------- 31000105 -------------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
//--------- 30011001 ---------//
น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายฉัตรชัย
//------------- 31062007 -------------//
นายฉัตรชัย นางวงศ์
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.พิมพ์พัชชา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31212102 -------------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
นายมนต์เทพ
โฮมรูม
//------------- 31068501 -------------//
นายมนต์เทพ สอนศรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31212103 -------------//
นายฉัตรชัย นางวงศ์
นายราชวัตร
//--------- 31062008 ---------//
นายราชวัตร นาจำปา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

ลงชื่อ..................................
(นายนิกร  จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ