คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มออ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป 1-3-24
3105-0001งานพื้นฐานวจรไฟฟ้าและการวัด 2-3-35
3105-0003งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3105-0004งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล 1-3-24
3105-0005งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ 2-3-35
3105-0002เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1-2-23
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  16-25-24 41


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31000001 ------------------//
นายสันติ สุขยะฤกษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31000001 ---------//
นายสันติ สุขยะฤกษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายชริน
//------------- 31000006 -------------//
นายชริน อินทรสุขศรี
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ