คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม บนร.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและบริการ
สาขางาน บริการส่วนหน้าโรงแรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1306วิทยาศาสตร์งานธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 2-2-34
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3700-1002หลักการดำเนินงานโรงแรม 3-0-33
3700-1003ศิลปะการต้อนรับและการบริการ 2-2-34
3701-2001การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม 2-2-34
3701-2002การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 2-2-34
3701-2003การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2-2-34
3701-2004ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม 2-2-34
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-9201ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2-0-22
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  30-14-36 44


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 37012002 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
//--------- 37012002 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
//--------- 37001002 ---------//
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 37012001 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 37012001 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 37012003 -------------//
นายกรณ์ ก้านเพชร
น.ส.งามศิริ
โฮมรูม
//------------------ 37012004 ------------------//
นายกรณ์ ก้านเพชร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 37001003 ------------------//
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
นายกรณ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ