คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชยท.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายนพพร สมคิด
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ 2-3-35
2101-5103ปฏิบัติงานยานยนต์ 3 *-*-34
2101-5104ปฏิบัติงานยานยนต์ 4 *-*-44
2101-8001ฝึกงาน *-*-44
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  2-5-14 19


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21018001 ---------//
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21015103 ------------------//
นายสุริยัน คันศร
//--------- 21018001 ---------//
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012004 ---------//
นายวสันต์ อุไรวงศ์
โฮมรูม
//------------- 21012004 -------------//
นายวสันต์ อุไรวงศ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21015104 ------------------//
นายจรินทร์ เจนจิตต์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ