คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปริญญาตรี 2
กลุ่ม ทลฟ.21
ประเภทวิชา เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขางาน เทคโนโลยีไฟฟ้า
ที่ปรึกษานายเลิศ ก้านเหลือง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4104-2006การดำเนินงานการจัดการ 2-3-35
4104-2009การจัดการพลังงานไฟฟ้า 2-3-35
4104-2128การซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับ 2-3-35
4104-2136การผลิตสั่งจ่ายและทางจำหน่ายทางไฟฟ้ากำลัง 3-0-33
4104-8503โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 2 0--33
 รวม  9-9-15 21


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 41042136 -------------//
นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 41042006 -------------//
นายเลิศ ก้านเหลือง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41042009 ------------------//
นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง
โฮมรูม
นางยุภาพรรณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 41048503 -------------//
นายเลิศ ก้านเหลือง
นายเลิศ
//--------- 41042128 ---------//
นายเลิศ ก้านเหลือง
//--------- 41042006 ---------//
นายเลิศ ก้านเหลือง
//--------- 41042128 ---------//
นายเลิศ ก้านเหลือง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ