คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ทส.31
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานางนพวรรณ สาธุการ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2901-1005คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 1-2-23
2901-2006การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล 1-2-23
2901-2007การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 1-2-23
2901-2009ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น 1-2-23
2901-2118ปฏิบัติงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 0-9-39
2901-2116การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-2-23
2901-2126ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 1-3-24
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  7-26-17 33


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 29012007 -------------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
//------------- 29012116 -------------//
นายประวิทย์ ราชภักดี
นายประวิทย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายประวิทย์
//------------------ 29012118 ------------------//
นายประวิทย์ ราชภักดี
นายประวิทย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 29012006 -------------//
นางนพวรรณ สาธุการ
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 29012118 ---------//
นายประวิทย์ ราชภักดี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 29011005 -------------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 29012126 ------------------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
//------------- 29012009 -------------//
นายประวิทย์ ราชภักดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ