คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ทส.31
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษาน.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2901-1003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-22
2901-2012การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
2901-2109ปฏิบัติงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0-9-39
2901-2111งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-9-39
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2901-8501โครงการ *-*-44
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
 รวม  4-24-16 32


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 29012109 ------------------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
//------------- 29012109 -------------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001204 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
//--------- 29012012 ---------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
น.ส.ศันสนีย์ น.ส.พิมพ์พัชชา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 29018501 ------------------//
นางนพวรรณ สาธุการ
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 29012109 ---------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 29012111 ------------------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
โฮมรูม
//--------- 29011003 ---------//
นางนพวรรณ สาธุการ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 29012111 ------------------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
นายทวีทรัพย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายกัณหา  อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ