คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม กทท.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางาน การโรงแรม
ที่ปรึกษาน.ส.อังศุธา สุทธิประภา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2700-1005เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1-2-23
2701-2003งานครัวโรงแรม 2-2-34
2701-2004งานแม่บ้านโรงแรม 2-2-34
2701-2008งานส่วนหน้าโรงแรม 1-2-23
2701-2009คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 1-2-23
2701-2102ภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม 1-2-23
2701-2103ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม 1-2-23
2701-2104ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวโรงแรม 1-2-23
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  11-20-20 31


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.อังศุธา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 27012003 ------------------//
นายกรณ์ ก้านเพชร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 27012004 -------------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
นายณัฐวุฒิ
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 27012009 ---------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 27001005 -------------//
น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
โฮมรูม
//------------- 27012008 -------------//
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ