คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม คธอ.31
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน อาหารและโภชนาการ
ที่ปรึกษาน.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2404-2003ขนมไทยเบื้องต้น 1-4-35
2404-2005การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1-3-24
2404-2101อาหารไทยยอดนิยม 0-4-24
2406-2111ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2404-2108เค้กและการแต่งหน้าเค้ก 0-6-26
2404-2113อาหารอาเซียน 1-3-24
2404-8501โครงการ *-*-44
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
 รวม  7-22-19 33


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ศศิกานต์
//------------- 24042005 -------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
//------------------ 24048501 ------------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 24042003 ----------------------//
นางวิไล โทนะพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011001 ---------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
//--------- 24042113 ---------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 24042113 ---------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
//--------- 24062111 ---------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางวิไล
//------------- 24042101 -------------//
นางวิไล โทนะพันธ์
โฮมรูม
//------------- 24042108 -------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 24042108 -------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.................................
(นางวิไล  โทนะพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและและโภชนาการ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ