คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม คธอ.21
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน อาหารและโภชนาการ
ที่ปรึกษาน.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2404-2007เบเกอรี่เบื้องต้น 1-4-35
2404-2102อาหารว่าง 0-4-24
2404-2103อาหารท้องถิ่น 1-3-24
2404-2120อาหารบำบัดโรค 1-3-24
2404-2125อาหารมังสวิรัติ 1-3-24
2404-2131ใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร 1-3-24
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  9-28-20 37


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001303 ---------//
นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม
//--------- 20001204 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
น.ส.บุณณดา
//------------------ 24042102 ------------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 24042120 ------------------//
นางวิไล โทนะพันธ์
นายมนวรรธณ์
//------------------ 24042125 ------------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 24042103 ------------------//
นางวิไล โทนะพันธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 24042007 ------------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
โฮมรูม
//------------------ 24042131 ------------------//
นางวิไล โทนะพันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20012001 ---------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
น.ส.ศศิกานต์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.................................
(นางวิไล  โทนะพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและและโภชนาการ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ