คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม คธผ.21
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ที่ปรึกษาน.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2401-2006เสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น 1-6-37
2401-2007เสื้อผ้าเด็กเบื้องต้น 1-6-37
2401-2008การตกแต่งเสื้อผ้า 1-3-24
2401-2105การออกแบบเสื้อผ้าเด็ก 1-4-35
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  8-27-18 35


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พัชรินทร์
//------------- 24012008 -------------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
//------------- 20001303 -------------//
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
น.ส.บุณณดา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20012001 ---------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
//--------- 24012105 ---------//
นางประจักษ์ศรี สุต๋า
//------------- 24012105 -------------//
นางประจักษ์ศรี สุต๋า
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
//--------- 20001204 ---------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.เฉลิมพร
//------------- 24012006 -------------//
น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
โฮมรูม
//------------- 24012006 -------------//
น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 24012007 ------------------//
นางประจักษ์ศรี สุต๋า
//------------- 24012007 -------------//
นางประจักษ์ศรี สุต๋า
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นางสาวเฉลิมพร  นาคพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ