คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม พข.11
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การขาย
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1 1-2-23
2200-1004การขายเบื้องต้น 1 2-0-22
2200-1006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1-2-23
2202-2004การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 2-2-34
2202-2008การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย 2-2-34
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  19-10-23 29


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายศรายุฏต์
//--------- 22022004 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
//--------- 22022008 ---------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
//--------- 22001002 ---------//
นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 22001006 -------------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.ณัฐกฤตา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011001 ---------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
โฮมรูม
//--------- 22022008 ---------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
น.ส.ณัฐกฤตา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22022004 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ