คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชส.33
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายพิสิทธิ์ พานิชย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2106-2003อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง 2-3-35
2106-2005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม 1-2-23
2106-2006วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 2 2-0-22
2106-2010งานสีและการเคลือบผิว 1-3-24
2106-2104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
2106-2107งานอลูมิเนียมและประมาณราคา 0-6-26
2106-2111กลศาสตร์โครงสร้าง 2 2-0-22
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  9-22-17 31


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21062111 ---------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
น.ส.ไพรวัลย์ น.ส.ไพรวัลย์
//------------- 21062104 -------------//
น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21062107 ------------------//
น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
//--------- 21062107 ---------//
น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายฉัตรชัย
//------------- 21062010 -------------//
นายฉัตรชัย นางวงศ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมนต์เทพ
//--------- 21062005 ---------//
นายมนต์เทพ สอนศรี
นายฉัตรชัย
โฮมรูม
นายฉัตรชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21062003 ---------//
นายราชวัตร นาจำปา
//--------- 21062003 ---------//
นายราชวัตร นาจำปา
นายราชวัตร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ