คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชส.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษาน.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2106-1005การสำรวจงานก่อสร้าง 1 1-3-24
2106-1006กลศาสตร์โครงสร้าง 1 2-0-22
2106-2001ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร 1-9-410
2106-2002อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 2-3-35
2106-2105เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  12-23-20 35


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21062002 ---------//
นายฉัตรชัย นางวงศ์
นายฉัตรชัย
//--------- 21062002 ---------//
นายฉัตรชัย นางวงศ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21061006 ---------//
นายฉัตรชัย นางวงศ์
นายไพทูรย์
//------------- 21062001 -------------//
นายไพทูรย์ ปะละพุตโต
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายราชวัตร
//------------- 21062105 -------------//
นายราชวัตร นาจำปา
กิจกรรม
กิจกรรม
นายราชวัตร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายราชวัตร
โฮมรูม
//------------- 21061005 -------------//
นายราชวัตร นาจำปา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21062001 ------------------//
นายไพทูรย์ ปะละพุตโต
//--------- 21062001 ---------//
นายไพทูรย์ ปะละพุตโต
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ