คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชส.13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษาน.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2106-2009งานผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล 0-6-26
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2106-2102งานปูนตกแต่งผิว 0-6-26
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  10-22-18 32


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอดิศักดิ์
//------------- 21062009 -------------//
น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
//------------- 21062009 -------------//
น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายไพทูรย์
//------------- 21062102 -------------//
นายนิกร จันทร์เทศ
//------------- 21062102 -------------//
นายนิกร จันทร์เทศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สายทอง นายอัตตะพงษ์
//--------- 20011003 ---------//
นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.กณิกนันต์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011004 ---------//
นายไพทูรย์ ปะละพุตโต
//--------- 20001101 ---------//
นายวุฒินันท์ บุสภาค
โฮมรูม
//--------- 20012001 ---------//
น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001202 ---------//
น.ส.ธันย์รดา ชินทอง
//--------- 20001302 ---------//
น.ส.สายทอง คำหงษา
นายมนวรรธณ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

ลงชื่อ..................................
(นายนิกร  จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ