คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชส.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายฉัตรชัย นางวงศ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2106-2009งานผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล 0-6-26
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2106-2102งานปูนตกแต่งผิว 0-6-26
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  10-22-18 32


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 20011003 -------------//
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
น.ส.สายทอง
//------------- 20011004 -------------//
นายนิกร จันทร์เทศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001101 ---------//
นายวุฒินันท์ บุสภาค
//--------- 20001302 ---------//
น.ส.สายทอง คำหงษา
//------------- 20012001 -------------//
น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001202 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
นายอัตตะพงษ์ นายอดิศักดิ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21062009 ------------------//
นายอภิชัย มีศิลป์
โฮมรูม
//--------- 21062009 ---------//
นายอภิชัย มีศิลป์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21062102 ------------------//
น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
//--------- 21062102 ---------//
น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

ลงชื่อ..................................
(นายนิกร  จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ