คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม 20
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ที่ปรึกษา
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายสิริชัย
 
 นายสิริชัย
 
 นายวิสณุกร
 
 นายธีระชาติ
 
 นายกัณหา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายปิยรัตน์
 
 นายจิระเดช
 
 นายทรงธรรม
 
 นายศรัณย์
 
 นายศรัณย์
 
 น.ส.วลีรัตน์
 
 น.ส.อภิญญา
 
 น.ส.อภิญญา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายคำพา
กิจกรรม
กิจกรรม
 
 นายอรุณ
 
 นายสมคิด
 
 นายมนวรรธณ์
 
 นายมนวรรธณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายภาสกร
โฮมรูม
 
 น.ส.สุจีรา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายยุทธนา
 
 นายภควัตร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ