คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายสุริยนต์   มัฆวิมาลย์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-23
3100-0109เทอร์โมไดนามิกส์3-0-36
3100-0125การจัดการความปลอดภัย1-2-22
3101-2002เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ2-3-316
3101-5103งานเทคนิคยานยนต์ 30-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3100-0125 ---------›
มอย.114
 
 
‹------------------ 3100-0109 ------------------›
สอย.14,สอย.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอย.14
‹--------- 3101-2002 ---------›
สอย.14
‹------------------ 3101-2002 ------------------›
สอย.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3100-0109 ------------------›
สอย.11,สอย.12
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-5103 ----------------------------›
สอย.21,สอย.22
โฮมรูม
‹--------- 3101-2002 ---------›
สอย.11,สอย.12
‹------------------ 3101-2002 ------------------›
สอย.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 20101-2010 ------------------›
ชย.12
‹--------- 3101-2002 ---------›
สอย.14,สอย.13
‹------------------ 3101-2002 ------------------›
สอย.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อว่าที่ร.ต........................
(สุพรรณ ผาแก้ว)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ