คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายสันติรักษ์   โตรัศมี
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างโยธา
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา2-0-22
2121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-28
2121-2117การสำรวจเฉพาะแปลง1-3-28
3109-2005การสำรวจเส้นทาง2-3-35
3121-0006การสำรวจเบื้องต้น2-3-35
3121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา2-3-35
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  15  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2121-2117 ----------------------------›
ชธ.22,ชธ.21
‹---------------------------- 2121-2001 ----------------------------›
ชธ.22,ชธ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3121-2001 ----------------------------›
สอธ.11
 
สอธ.11
‹--------- 2121-1001 ---------›
ชธ.21,ชธ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3121-0006 ---------›
มอธ.11,มอธ.12
‹--------- 3121-0006 ---------›
มอธ.11
 
กิจกรรม
กิจกรรม
มอธ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3109-2005 ----------------------------›
สอธ.21
โฮมรูม
สอธ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2121-2117 ----------------------------›
ชธ.24,ชธ.23
‹---------------------------- 2121-2001 ----------------------------›
ชธ.24,ชธ.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายสถิร มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ