คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายสันติรักษ์   โตรัศมี
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างโยธา
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21212105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก0-6-212
31212005คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-36
31212006ปฐพีกลศาสตร์2-2-34
31212007วัสดุงานทางและการทดสอบ2-2-34
31212104วิศวกรรมการทาง3-0-33
31212108ชลศาสตร์2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  21  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21212105 ------------------//
ชธ.24
//--------- 21212105 ---------//
ชธ.24
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21212105 ------------------//
ชธ.22,ชธ.23
//--------- 21212105 ---------//
ชธ.22,ชธ.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31212006 ------------------//
สอธ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31212005 ------------------//
มอธ.12,มอธ.11
โฮมรูม
//------------------ 31212108 ------------------//
สอธ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31212007 ------------------//
สอธ.11
//------------- 31212104 -------------//
สอธ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ