คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.สุจีรา   วิชาชาติ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาศศ.บ.
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-12
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 13-0-318
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-36
3000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม3-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3000-1206 ------------------›
สอย.12,สอย.11
‹--------- 3000-1207 ---------›
สอธ.21
ทยส.11
‹------------------ 3000-1206 ------------------›
มบต.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3000-1206 ------------------›
มอผ.14,มอผ.13
‹--------- 3000-1207 ---------›
สทส.21
‹--------- 3000-1206 ---------›
มบค.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2000-1203 ---------›
คธผ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 3000-1206 ---------›
ทยส.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3000-1209 ------------------›
สอห.21
โฮมรูม
 
มบค.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3000-1206 ------------------›
มออ.12,มออ.11
 
สอธ.21 สทส.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ..................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ