คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.บุณณดา   คำเสียง
ตำแหน่งครู คศ.1
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-29
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-38
32000011คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ2-2-34
32042002การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง2-2-38
32045104งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ40-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  9  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32042002 ---------//
สบค.11
//--------- 32045104 ---------//
สบค.22
//------------- 20012001 -------------//
คธอ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มบค.12 สบค.22
//--------- 32042002 ---------//
สบค.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 30012001 ------------------//
สบต.11,สอห.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 32000011 -------------//
มบค.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 32042002 ------------------//
สบค.12
โฮมรูม
//------------- 20012001 -------------//
ชช.12,ชช.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20012001 -------------//
พค.12
//------------------ 30012001 ------------------//
มบต.111
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ