คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.วิภาวี   ณ นิมิตร
ตำแหน่งครู คศ.1
วุฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานการเงิน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20204-2102โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-26
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-22
2204-2004คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-26
2204-2008โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล2-2-34
2204-2009การสร้างเว็บไซต์2-2-38
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
935 
‹---------------------------- 2204-2009 ----------------------------›
พค.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
935 
‹---------------------------- 2204-2008 ----------------------------›
พค.21
935 
‹--------- 20204-2102 ---------›
พค.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
935 
‹------------------ 2204-2004 ------------------›
พค.32
935 
พค.11
 
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
935 
‹------------------ 2204-2004 ------------------›
พค.31
935 
พค.12
 
โฮมรูม
935 
‹--------- 20204-2102 ---------›
พค.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
935 
‹---------------------------- 2204-2009 ----------------------------›
พค.32
935 
‹--------- 2001-1001 ---------›
พค.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ