คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนางกาญจนา   ถามุลเลศ
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานการเงิน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-24
22042103โปรแกรมตารางคำนวณ2-2-312
22042108โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-212
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042103 ---------//
พค.11
พบ.22
//------------- 22042108 -------------//
พบ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22042108 -------------//
พค.11
//------------- 22042103 -------------//
พค.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 22042103 ------------------//
พค.13
กิจกรรม
กิจกรรม
พค.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042103 ---------//
พค.11
//--------- 22042108 ---------//
พบ.23
โฮมรูม
//--------- 20011001 ---------//
พค.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พบ.23
//--------- 22042108 ---------//
พบ.22
//--------- 20011001 ---------//
พค.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ