คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม พข.31
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การขาย
ที่ปรึกษาน.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2202-2002การหาข้อมูลการตลาด 2-2-34
2202-2003การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม 2-2-34
2202-2113การขายออนไลน์ 2-2-34
2202-2111การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3-0-33
2202-2101การจัดซื้อเบื้องต้น 2-0-22
2202-8501โครงการ *-*-44
2200-1008กฎหมายพาณิชย์ 2-0-22
2202-9004สถานการณ์ทางการตลาด 3-0-33
2202-9005การรวมกลุ่มทางการค้า 3-0-33
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  19-8-26 31 0
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:3020:30-21:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)