คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม พข.11
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การขาย
ที่ปรึกษาน.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20200-1002การบัญชีเบื้องต้น 2-2-34
20200-1003การขายเบื้องต้น 1-2-23
20200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้น 0-4-24
20202-2005การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 2-2-34
20202-2008การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย 2-2-34
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
 รวม  12-18-20 30
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
534 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
545 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
 น.ส.ณัฐกฤตา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20202-2008 ---------›
 น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
‹--------- 20202-2005 ---------›
 น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
 น.ส.ณัฐกฤตา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20202-2008 ---------›
 น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
‹--------- 20202-2005 ---------›
 น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
 น.ส.ณัฐกฤตา
กิจกรรม
กิจกรรม
442 
 นายศรายุฏต์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
442 
‹--------- 20200-1002 ---------›
 นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
 น.ส.ณัฐกฤตา
โฮมรูม
‹------------------ 20200-1004 ------------------›
 น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
442 
 นายศรายุฏต์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางลลิดา โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ