คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายบุญชัย   วสยางกูร
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(งานสถานศึกษาคุณธรรม)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์1-3-24
2101-2003งานส่งกำลังรถยนต์2-3-38
2101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-27
2101-2105การขับรถยนต์1-3-27
2101-8001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2101-2003 ---------›
ชย.31,ชย.32
‹--------- 2101-2003 ---------›
ชย.31
ชย.31
‹------------------ 20101-2004 ------------------›
ทวิ-ชย.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2101-8001 ----------------------------›
ชย.33,ชย.34
ทวิ-ชย.12,ทวิ-ชย.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2101-2003 ---------›
ชย.32
กิจกรรม
กิจกรรม
ชย.32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 2101-2104 ------------------›
ชย.32
 
โฮมรูม
ชย.32,ชย.31
‹------------------ 2101-2104 ------------------›
ชย.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.22,ชย.21
‹------------------ 2101-2105 ------------------›
ชย.21
 
‹------------------ 2101-2105 ------------------›
ชย.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อว่าที่ร.ต........................
(สุพรรณ ผาแก้ว)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ