คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม 20
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ที่ปรึกษา
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายสิริชัย
 
 นายอาทิตย์
 
 นายวิสณุกร
 
 นายธีระชาติ
 
 นายจิระเดช
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 น.ส.กมลีรัตน์
 
 นายจิระเดช
 
 นายวุฒิพงษ์
 
 นายวุฒิพงษ์
 
 น.ส.ธัญณิชา
 
 น.ส.อรณิชา
 
 น.ส.อภิญญา
 
 น.ส.อภิญญา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 น.ส.เฉลิมพร
กิจกรรม
กิจกรรม
 
 นายณัฐวัฒน์
 
 นายสมคิด
 
 นายวีระวัฒน์
 
 นายมนวรรธณ์
 
 นายมนวรรธณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายรณกฤต
โฮมรูม
 
 น.ส.สุจีรา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 น.ส.ยุพาภรณ์
 
 นายภควัตร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ