คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม 10
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ที่ปรึกษา
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายกัมปนาท
 
 นายคมกฤษณ์
 
 นายสุวิจักขณ์
 
 นางนพวรรณ
 
 นายเริงศักดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 น.ส.กณิกนันต์
 
 นายอดิศักดิ์
 
 นางมัลลิกา
 
 นางมัลลิกา
 
 น.ส.ณัฐกฤตา
 
 น.ส.นิดติยากร
 
 น.ส.ลภัสรดา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นางกาญจนา
กิจกรรม
กิจกรรม
 
 นายชัยรัตน์
 
 นายชัยรัตน์
 
 นายจักรพันธุ์
 
 น.ส.ชลญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายศรายุฏต์
โฮมรูม
 
 น.ส.บุญมี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายสุริยัน
 
 น.ส.บุญมี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ