คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม 10
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ที่ปรึกษา
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายสุระชัย
 
 นายทวีทรัพย์
 
 นายวรรยารัตน์
 
 นายวรรยารัตน์
 
 น.ส.พิมพ์พัชชา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายนที
 
 นายอดิศักดิ์
 
 นายพิศาล
 
 นางมัลลิกา
 
 นางมัลลิกา
 
 นางลลิดา
 
 นางลลิดา
 
 น.ส.นิดติยากร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายเกียรติศักดิ์
กิจกรรม
กิจกรรม
 
 นายชัยรัตน์
 
 น.ส.นนธิกานต์
 
 นายบุญนาน
 
 น.ส.อ้อมทอง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายทรงสิทธิ์
โฮมรูม
 
 น.ส.บุญมี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายภาสกร
 
 นายสุทธิชัย
 
 นายสุริยัน
 
 น.ส.บุญมี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ