คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   civil7
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20121-2101งานไม้0-6-26
2121-2003การประมาณราคางานก่อสร้าง1-3-24
2121-2105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก0-6-26
2121-2115ความปลอดภัยในงานโยธา2-0-22
 จำนวนชั่วโมง  42  ชั่วโมง  ปวช.  42  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2105 ----------------------------›
นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์
‹--------- 2121-2105 ---------›
นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2105 ----------------------------›
นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์
‹--------- 2121-2105 ---------›
นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2003 ----------------------------›
นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2101 ----------------------------›
นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์
โฮมรูม
‹--------- 20121-2101 ---------›
นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์
‹--------- 2121-2115 ---------›
นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2101 ----------------------------›
นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์
‹--------- 20121-2101 ---------›
นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ