คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   civil4
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20121-2101งานไม้0-6-26
2121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา2-0-22
2121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-24
2121-2117การสำรวจเฉพาะแปลง1-3-24
3109-2005การสำรวจเส้นทาง2-3-35
3121-0006การสำรวจเบื้องต้น2-3-35
3121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา2-3-35
3121-2005คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  62  ชั่วโมง  ปวช.  42  ชั่วโมง  ปวส.  20     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2117 ----------------------------›
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
‹--------- 20121-2101 ---------›
นายสถิร มิ่งขวัญ
‹---------------------------- 2121-2001 ----------------------------›
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3121-2001 ----------------------------›
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
นายสันติรักษ์
‹--------- 2121-1001 ---------›
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3121-0006 ---------›
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
‹--------- 3121-0006 ---------›
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
กิจกรรม
กิจกรรม
นายสถิร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3109-2005 ----------------------------›
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
โฮมรูม
นายสันติรักษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2117 ----------------------------›
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
‹---------------------------- 2121-2001 ----------------------------›
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ