คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   civil2
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20121-2102งานปูน0-6-26
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-33
3121-0007การปฏิบัติงานก่อสร้าง0-6-26
3121-2004การบริหารและการจัดการก่อสร้างงานโยธา3-0-33
3121-2006ปฐพีกลศาสตร์2-2-34
3121-2106การทดสอบวัสดุ1-2-23
 จำนวนชั่วโมง  31  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  19     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2102 ----------------------------›
นายชาติชาย ทองพีระ
‹--------- 20121-2102 ---------›
นายชาติชาย ทองพีระ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
นายชาติชาย ทองพีระ
นายชาติชาย
‹--------- 3121-2004 ---------›
นายชาติชาย ทองพีระ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3121-2006 ----------------------------›
นายชาติชาย ทองพีระ
กิจกรรม
กิจกรรม
‹------------------ 3121-2106 ------------------›
นายชาติชาย ทองพีระ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2102 ----------------------------›
นายชาติชาย ทองพีระ
โฮมรูม
‹--------- 20121-2102 ---------›
นายชาติชาย ทองพีระ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3121-0007 ----------------------------›
นายชาติชาย ทองพีระ
‹--------- 3121-0007 ---------›
นายชาติชาย ทองพีระ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ