คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   T404
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-12
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-12
2701-2102ภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม1-2-23
 จำนวนชั่วโมง  55  ชั่วโมง  ปวช.  55  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1201 ---------›
น.ส.ศิรินทรา เข็มทอง
‹--------- 20000-1201 ---------›
น.ส.ศิรินทรา เข็มทอง
‹--------- 20000-1201 ---------›
น.ส.ศิรินทรา เข็มทอง
‹--------- 2701-2102 ---------›
น.ส.ศิรินทรา เข็มทอง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1201 ---------›
น.ส.ศิรินทรา เข็มทอง
‹--------- 20000-1201 ---------›
น.ส.ศิรินทรา เข็มทอง
น.ส.ศิรินทรา
‹--------- 20000-1201 ---------›
น.ส.ศิรินทรา เข็มทอง
น.ส.ศิรินทรา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1203 ---------›
น.ส.ศิรินทรา เข็มทอง
‹--------- 20000-1201 ---------›
น.ส.ศิรินทรา เข็มทอง
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.ศิรินทรา น.ส.ศิรินทรา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.ศิรินทรา เข็มทอง
น.ส.ศิรินทรา น.ส.ศิรินทรา
โฮมรูม
‹--------- 2000-1203 ---------›
น.ส.ศิรินทรา เข็มทอง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1203 ---------›
น.ส.ศิรินทรา เข็มทอง
น.ส.ศิรินทรา
‹--------- 2000-1203 ---------›
น.ส.ศิรินทรา เข็มทอง
‹--------- 2000-1203 ---------›
น.ส.ศิรินทรา เข็มทอง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ