คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้สอนนางพัธรินพันธ์   เอมรัตน์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม. บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานการเงิน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
32012105การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ3-0-312
 จำนวนชั่วโมงสอน  12  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  12  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08:00-09:0009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012105 ---------//
มบบ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012105 ---------//
มบบ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 32012105 -------------//
มบบ.11
มบบ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012105 ---------//
มบบ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012105 ---------//
มบบ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)