คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนางพัธรินพันธ์   เอมรัตน์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม. บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานการเงิน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-312
32012102โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี2-2-38
32012105การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ3-0-36
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 32012105 -------------//
สบบ.21
//--------- 30012001 ---------//
มบบ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
มบบ.13
//--------- 32012102 ---------//
สบบ.22
//--------- 32012102 ---------//
สบบ.21
สบบ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012102 ---------//
สบบ.22
//--------- 32012102 ---------//
สบบ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
มบบ.12
//--------- 30012001 ---------//
มบบ.11
โฮมรูม
//--------- 30012001 ---------//
มบบ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
มบบ.11
//--------- 32012105 ---------//
สบบ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ