คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้สอนนายนพดล   สิ้นทุกข์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.เครื่องมือกล
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31000104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-315
 จำนวนชั่วโมงสอน  15  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  15  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08:00-09:0009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31000104 ------------------//
มอพ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31000104 ------------------//
มอพ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31000104 ------------------//
มอพ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000104 -------------//
มอพ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)