คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.ศิริบูรณ์   โสมรักษ์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (รักษาดินแดน)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-112
20701-2102ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพโรงเเรม1-2-23
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-112
2701-2102ภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม1-2-23
2701-2104ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวโรงแรม1-2-23
3000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม3-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-1201 ---------›
มบบ.14
‹--------- 20000-1201 ---------›
พบ.11
กทท.21
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชอ.11,ชอ.12
ชธ.24,ชธ.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2000-1203 ---------›
ชถ.22,ชถ.21
‹--------- 20000-1201 ---------›
พข.11
‹--------- 2000-1203 ---------›
ชอ.23,ชอ.24
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2000-1203 ---------›
ชฟ.24,ชฟ.23
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชส.11,ชส.12
 
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 2000-1203 ---------›
พค.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชธ.23,ชธ.24
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชย.16,ชย.15
กทท.21 กทท.12
โฮมรูม
มบบ.14
‹--------- 2701-2104 ---------›
กทท.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2000-1203 ---------›
ชย.26,ชย.25
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชธ.12,ชธ.11
 
‹--------- 20701-2102 ---------›
กทท.12
‹--------- 2701-2102 ---------›
กทท.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ..................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ