คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายยุทธสาร   สารการ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 12-3-315
3104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า2-3-310
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
724 
‹------------------------------------- 3104-2002 -------------------------------------›
สอค.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
724 
‹------------------------------------- 3104-2002 -------------------------------------›
สอต.11
724 
‹------------------------------------- 3104-2001 -------------------------------------›
สอต.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
724 
‹---------------------------- 3104-2001 ----------------------------›
สอต.11
กิจกรรม
กิจกรรม
724 
สอต.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
724 
‹------------------------------------- 3104-2001 -------------------------------------›
สอค.11
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
 
 
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ