คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายศรายุฏต์   อมตะไพบูลย์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.บ.การบัญชี
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานการบัญชี
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-29
20200-1002การบัญชีเบื้องต้น2-2-34
2201-2002การบัญชีห้างหุ้นส่วน2-2-38
2201-2107การบัญชีตั๋วเงิน3-0-39
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
พบ.12
442 
พบ.23
442 
‹--------- 20001-1003 ---------›
พบ.13
442 
‹--------- 20001-1003 ---------›
พบ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
พบ.11
442 
พบ.21
442 
‹--------- 2201-2107 ---------›
พบ.23
442 
พบ.22
442 
‹--------- 2201-2002 ---------›
พบ.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
‹--------- 2201-2002 ---------›
พบ.33
442 
‹--------- 2201-2107 ---------›
พบ.22
กิจกรรม
กิจกรรม
442 
พข.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
‹--------- 20200-1002 ---------›
พข.11
442 
‹--------- 20001-1003 ---------›
พบ.12
 
โฮมรูม
442 
‹--------- 2201-2002 ---------›
พบ.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
‹--------- 2201-2002 ---------›
พบ.33
442 
พข.11
 
442 
‹--------- 2201-2107 ---------›
พบ.21
442 
พบ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางธิดาวรรณ สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ