คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายประสิทธิ์   ชนะวงศ์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.อุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(งานลูกเสือ)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-213
2103-2011งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 11-3-24
2103-2111วัสดุช่างเชื่อม2-0-22
2103-8001ฝึกงาน0-0-44
3100-0002เขียนแบบเทคนิค1-3-24
3100-0117การควบคุมคุณภาพ3-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  7  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2103-2111 ---------›
ชช.21,ชช.22
‹--------- 2103-8001 ---------›
ชช.31
‹--------- 2103-8001 ---------›
ชช.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 20100-1004 ------------------›
ชย.12
ชช.21,ชช.22
‹------------------ 2103-2011 ------------------›
ชช.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.13,ชย.14
‹------------------ 20100-1004 ------------------›
ชย.14
 
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอห.21
‹------------------ 3100-0002 ------------------›
มอห.21
 
โฮมรูม
‹--------- 3100-0117 ---------›
มอห.11,สอห.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอห.11,สอห.11
‹------------------ 20100-1004 ------------------›
ชฟ.12
‹------------------ 20100-1004 ------------------›
ชย.15
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายทรงสิทธิ์ บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ