คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายประสิทธิ์   ชนะวงศ์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.อุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม(ลูกเสือ)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-213
21032011งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 11-3-24
21032111วัสดุช่างเชื่อม2-0-22
21038001ฝึกงาน0-0-44
31000002เขียนแบบเทคนิค1-3-24
31000117การควบคุมคุณภาพ3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  7  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21032111 ---------//
ชช.21,ชช.22
//--------- 21038001 ---------//
ชช.31
//--------- 21038001 ---------//
ชช.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชช.21,ชช.22
//------------- 21001005 -------------//
ชย.12
//------------- 21032011 -------------//
ชช.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.14,ชย.13
//------------- 21001005 -------------//
ชย.14
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอห.21
//------------- 31000002 -------------//
มอห.21
โฮมรูม
//--------- 31000117 ---------//
สอห.11,มอห.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอห.11,มอห.11
//------------- 21001005 -------------//
ชฟ.12
//------------- 21001005 -------------//
ชย.15
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ