คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายชัยภูมิ   ชุณหอังกูรเวส
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม.บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-38
32000003การเป็นผู้ประกอบการ3-0-39
32012007การบัญชีภาษีอากร2-2-38
32018001ฝึกงาน0-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
สบบ.12
//--------- 30012001 ---------//
สบบ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012007 ---------//
สบบ.21
//--------- 32012007 ---------//
สบบ.22
มบบ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32000003 ---------//
มบบ.11
มบบ.23 มบบ.12 มบบ.23
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32000003 ---------//
มบบ.13
//--------- 32012007 ---------//
สบบ.21
มบบ.23
โฮมรูม
//--------- 32012007 ---------//
สบบ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32000003 ---------//
มบบ.12
//--------- 30012001 ---------//
สบบ.11
มบบ.23
//--------- 30012001 ---------//
สบบ.12
มบบ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ