คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้สอนนายชัยภูมิ   ชุณหอังกูรเวส
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม.บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
32012106การสอบบัญชี3-0-312
 จำนวนชั่วโมงสอน  12  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  12  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08:00-09:0009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 32012106 -------------//
มบบ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012106 ---------//
มบบ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012106 ---------//
มบบ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 32012106 -------------//
มบบ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012106 ---------//
มบบ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)