คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.สายทอง   คำหงษา
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคบ.วิทยาศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-215
20011003พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-23
 จำนวนชั่วโมงสอน  18  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001301 -------------//
ชธ.14,ชธ.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001301 ---------//
ชอ.12,ชอ.11
ชอ.13,ชอ.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001301 -------------//
ชช.11,ชช.12
กิจกรรม
กิจกรรม
ชธ.11,ชธ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001301 ---------//
ชธ.11,ชธ.12
ชอ.12,ชอ.11
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001301 ---------//
ชอ.13,ชอ.14
//------------- 20011003 -------------//
ชฟ.13,ชฟ.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ