คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.สายทอง   คำหงษา
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคบ.วิทยาศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(สวนพฤษาศาสตร์)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-224
2000-1306โครงงานวิทยาศาสตร์0-2-12
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-23
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
ทส.12,ทส.11
632 
กทท.11
632 
‹------------------ 2001-1003 ------------------›
ชก.31,ชก.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
‹--------- 20000-1301 ---------›
ชอ.11,ชอ.12
632 
ชอ.14,ชอ.13
632 
‹--------- 20000-1301 ---------›
กทท.11
632 
คธผ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
‹--------- 2000-1306 ---------›
ชฟ.24,ชฟ.23
กิจกรรม
กิจกรรม
632 
กทท.12
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
พบ.11
632 
ชอ.11,ชอ.12
โฮมรูม
632 
‹--------- 20000-1301 ---------›
กทท.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
‹--------- 20000-1301 ---------›
คธผ.11
632 
‹--------- 20000-1301 ---------›
ชอ.13,ชอ.14
632 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
ชธ.11,ชธ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ