คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายกรณ์   ก้านเพชร
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาคศ.บ.การโรงแรมและภัตตาคาร
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
27012001ความปลอดภัยในโรงแรม2-0-24
27012003งานครัวโรงแรม2-2-38
27018001ฝึกงาน0-0-44
37000002ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม3-0-33
37012003การบริการอาหารและเครื่องดื่ม2-2-38
37012004ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม2-2-38
37015101งานเอกสารและการทํารายงานในงานส่วนหน้า0-0-33
37019003อาหารเพื่อการเดินทาง2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  42  ชั่วโมง  ปวช.  16  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 37012003 ---------//
บนร.111
บนร.211
//--------- 37019003 ---------//
บนร.111
บนร.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 27012003 ------------------//
กทท.22
//------------------ 37012004 ------------------//
บนร.111
//--------- 37000002 ---------//
บนร.111
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 27012001 ---------//
กทท.11
//--------- 27012001 ---------//
กทท.12
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 27018001 ---------//
กทท.32
//--------- 37012003 ---------//
บนร.111
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 37012003 -------------//
บนร.11
//--------- 27018001 ---------//
กทท.32
โฮมรูม
//--------- 37012004 ---------//
บนร.11
//--------- 37012004 ---------//
บนร.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 27012003 ------------------//
กทท.21
บนร.11
//--------- 37015101 ---------//
บนร.211
//--------- 37019003 ---------//
บนร.111
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ