คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายกรณ์   ก้านเพชร
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาคศ.บ.การโรงแรมและภัตตาคาร
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20701-2107เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์1-2-26
2701-2003งานครัวโรงแรม2-2-34
2701-8001ฝึกงาน0-0-44
3700-0002ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม3-0-33
3701-2003การบริการอาหารและเครื่องดื่ม2-2-38
3701-2004ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม2-2-38
3701-5101งานเอกสารและการทํารายงานในงานส่วนหน้า0-0-33
3701-9003อาหารเพื่อการเดินทาง2-2-34
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  14  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
615 
‹--------- 3701-2003 ---------›
บนร.111
615 
กทท.11
 
615 
กทท.12
บนร.211
615 
‹--------- 3701-9003 ---------›
บนร.111
615 
บนร.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
 
615 
‹---------------------------- 3701-2004 ----------------------------›
บนร.111
615 
‹--------- 3700-0002 ---------›
บนร.111
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
615 
‹--------- 20701-2107 ---------›
กทท.11
615 
‹--------- 20701-2107 ---------›
กทท.12
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 2701-8001 ---------›
กทท.32
615 
‹--------- 3701-2003 ---------›
บนร.111
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
615 
‹------------------ 3701-2003 ------------------›
บนร.11
‹--------- 2701-8001 ---------›
กทท.32
โฮมรูม
615 
‹--------- 3701-2004 ---------›
บนร.11
615 
‹--------- 3701-2004 ---------›
บนร.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
615 
‹---------------------------- 2701-2003 ----------------------------›
กทท.21,กทท.22
615 
บนร.11
‹--------- 3701-5101 ---------›
บนร.211
615 
‹--------- 3701-9003 ---------›
บนร.111
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางสาวอังศุธา สุทธิประภา)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ