คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายสุริยนต์   มัฆวิมาลย์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31000109เทอร์โมไดนามิกส์3-0-36
31000125การจัดการความปลอดภัย1-2-22
31012002เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ2-3-316
31015103งานเทคนิคยานยนต์ 30-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31000125 ---------//
มอย.114
//------------- 31000109 -------------//
สอย.14,สอย.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31015103 ---------//
สอย.22,สอย.21
สอย.14
//--------- 31012002 ---------//
สอย.14
//------------- 31012002 -------------//
สอย.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000109 -------------//
สอย.11,สอย.12
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
//--------- 31012002 ---------//
สอย.11,สอย.12
//------------- 31012002 -------------//
สอย.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31015103 ---------//
สอย.21,สอย.22
//--------- 31012002 ---------//
สอย.13,สอย.14
//------------- 31012002 -------------//
สอย.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ