คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายคมกฤษณ์   ส่งคุณธรรม
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาปทส.สถาปัตยกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-22
2106-2001ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร1-9-45
2108-2005การเขียนแบบก่อสร้าง 20-6-26
2108-2106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-24
3108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-47
3108-2102วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 22-0-22
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  17  ชั่วโมง  ปวส.  9  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 2106-2001 ------------------›
ชส.22
 
‹--------- 2106-2001 ---------›
ชส.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอถ.11 สอถ.11
‹------------------------------------- 3108-2001 -------------------------------------›
สอถ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2108-2005 ----------------------------›
ชถ.21,ชถ.22
 
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 2108-2005 ---------›
ชถ.21,ชถ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹--------- 3108-2102 ---------›
มอถ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชถ.21,ชถ.22
‹------------------ 2108-2106 ------------------›
ชถ.21,ชถ.22
‹--------- 2001-1001 ---------›
ชถ.21,ชถ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ