คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายคมกฤษณ์   ส่งคุณธรรม
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาปทส.สถาปัตยกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001301เขียนแบบเบื้องต้น1-3-28
21081004ความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม2-0-22
21082005การเขียนแบบก่อสร้าง 20-6-26
21082106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-24
31082001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-47
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  7  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชถ.12,ชถ.11
//------------- 21001301 -------------//
ชถ.11,ชถ.12
ชถ.14,ชถ.13
//------------- 21001301 -------------//
ชถ.13,ชถ.14
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอถ.11 สอถ.11
//---------------------- 31082001 ----------------------//
สอถ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21082005 ------------------//
ชถ.21,ชถ.22
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21082005 ---------//
ชถ.21,ชถ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
//--------- 21081004 ---------//
ชถ.14,ชถ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชถ.21,ชถ.22
//------------- 21082106 -------------//
ชถ.21,ชถ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ