คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.ณัฐกฤตา   สุริเทศ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาบธ.บ.การตลาด
แผนกวิชาแผนกวิชาการขายการตลาด
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-210
22001004การขายเบื้องต้น 12-0-214
22022004การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ2-2-34
22022006การส่งเสริมการขาย2-2-34
22028001ฝึกงาน0-0-44
22029001การประชาสัมพันธ์1-2-23
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  39  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011002 ---------//
ทวิ-ชย.12,ทวิ-ชย.11
//--------- 22022004 ---------//
พข.11
พข.21
//--------- 20011002 ---------//
ชย.13,ชย.14
//--------- 22028001 ---------//
พข.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22022006 ---------//
พข.21
//--------- 20011002 ---------//
พข.21,พข.11
//--------- 20011002 ---------//
ชย.12,ชย.11
ชย.15,ชย.16
//--------- 22028001 ---------//
พข.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22029001 ---------//
พข.21
//--------- 22022006 ---------//
พข.21
กิจกรรม
กิจกรรม
ชย.15,ชย.16 พข.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001004 ---------//
พค.12
//--------- 22001004 ---------//
พค.13
โฮมรูม
//--------- 22001004 ---------//
พบ.11
พข.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001004 ---------//
พบ.12
//--------- 22001004 ---------//
พบ.13
//--------- 22001004 ---------//
พค.11
//--------- 22022004 ---------//
พข.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ