คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายภควัตร   สิงห์คำ
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน2-0-24
30001206การสนทนาภาษาอังกฤษ 13-0-330
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  34  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001206 -------------//
มอผ.12,มอผ.11
มอพ.11
//--------- 30001206 ---------//
บนร.111
//------------- 30001206 -------------//
สอธ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001206 ---------//
สพพ.21
//--------- 30001206 ---------//
มอพ.11
สอต.11,สอค.11 มอต.111
//--------- 30001206 ---------//
สอผ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สพพ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001203 ---------//
สบบ.21
มอต.111 มอห.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอผ.11
โฮมรูม
บนร.111 มอค.12,มอค.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001206 ---------//
สอต.11,สอค.11
//--------- 30001206 ---------//
มอห.11
//--------- 30001203 ---------//
สอต.21,สอค.21
มอต.111
//--------- 30001206 ---------//
มอค.12,มอค.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ