คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.ศันสนีย์   พันเจริญ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคอ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-22
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
21282010การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-2-23
21282123การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
29011005คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น1-2-23
29012003โปรแกรมนำเสนองาน1-2-23
29012007การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น1-2-23
29012011การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น1-2-23
29012108การเขียนโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก1-2-23
29012135การสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชัน1-2-23
29019006การผลิตสื่อดิจิตอล1-2-23
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 29012007 -------------//
ทส.32,ทส.31
ชค.21
//------------- 29012135 -------------//
ชค.21
ชค.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 29012108 -------------//
ชค.21
ชค.21
//------------- 29012003 -------------//
ทส.11,ทส.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 29012011 -------------//
ทส.21,ทส.22
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20011001 ---------//
ชค.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 29011005 -------------//
ทส.32,ทส.31
โฮมรูม
//------------- 29019006 -------------//
ทส.21,ทส.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21282123 ------------------//
ชค.21
//------------- 21282010 -------------//
ชค.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ