คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายวิสณุกร   ดาวไสย์
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาวท.บ.อิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31051001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-3-38
31052001พัลส์เทคนิค1-2-25
31052004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี1-2-25
31052005อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1-2-25
 จำนวนชั่วโมงสอน  23  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31052001 ---------//
สออ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สออ.11,สออ.12
//--------- 31052001 ---------//
สออ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31051001 ---------//
สออ.21,สออ.22
//--------- 31051001 ---------//
สออ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
สออ.21
//--------- 31052005 ---------//
มออ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31051001 ---------//
สออ.22
โฮมรูม
สออ.22 มออ.21,มออ.22
//--------- 31052005 ---------//
มออ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31052004 ---------//
มออ.22
มออ.21,มออ.22
//--------- 31052004 ---------//
มออ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ