คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.อังศุธา   สุทธิประภา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษาศศบ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20701-1010ธุรกิจโรงเเรม2-0-24
2701-2004งานแม่บ้านโรงแรม2-2-38
3700-1003ศิลปะการต้อนรับและการบริการ2-2-34
3701-2001การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม2-2-38
3701-2002การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม2-2-38
3701-5101งานเอกสารและการทํารายงานในงานส่วนหน้า0-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
621 
‹--------- 20701-1010 ---------›
กทท.12
621 
‹--------- 3701-2002 ---------›
บนร.11
 
621 
‹--------- 3701-2002 ---------›
บนร.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
621 
‹---------------------------- 2701-2004 ----------------------------›
กทท.21
 
621 
‹--------- 3701-2001 ---------›
บนร.11
621 
กทท.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
621 
‹------------------ 2701-2004 ------------------›
กทท.22
621 
กทท.22
กิจกรรม
กิจกรรม
621 
‹--------- 3701-2001 ---------›
บนร.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
621 
‹---------------------------- 3700-1003 ----------------------------›
บนร.111
โฮมรูม
621 
‹---------------------------- 3701-2001 ----------------------------›
บนร.111
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
621 
‹---------------------------- 3701-2002 ----------------------------›
บนร.111
‹------------------ 3701-5101 ------------------›
บนร.21
621 
กทท.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางสาวอังศุธา สุทธิประภา)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ