คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.อังศุธา   สุทธิประภา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษาศศบ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
27001007ธุรกิจโรงแรม2-0-24
27012004งานแม่บ้านโรงแรม2-2-38
37001003ศิลปะการต้อนรับและการบริการ2-2-34
37012001การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม2-2-38
37012002การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม2-2-38
37015101งานเอกสารและการทํารายงานในงานส่วนหน้า0-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 27001007 ---------//
กทท.12
//--------- 37012002 ---------//
บนร.11
//--------- 37012002 ---------//
บนร.11
กทท.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 27012004 ------------------//
กทท.21
//--------- 37012001 ---------//
บนร.11
//--------- 27001007 ---------//
กทท.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 27012004 -------------//
กทท.22
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 37012001 ---------//
บนร.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 37001003 ------------------//
บนร.111
โฮมรูม
//------------------ 37012001 ------------------//
บนร.111
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 37012002 ------------------//
บนร.111
//------------- 37015101 -------------//
บนร.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ