คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายอัตตะพงษ์   ปะโยตัง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคบ.พละศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1602เพศวิถีศึกษา1-0-12
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-116
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-26
2000-1607เพศวิถีศึกษา1-0-15
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-26
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชฟ.12,ชฟ.11
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชส.13,ชส.14
 
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชย.16,ชย.15
ชอ.22,ชอ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20001-1001 ---------›
กทท.12
‹--------- 2001-1004 ---------›
ชย.23,ชย.24
พบ.11
‹--------- 20000-1603 ---------›
คธอ.11
‹------------------ 2001-1004 ------------------›
ชย.21,ชย.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชพ.12,ชพ.11
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชอ.11,ชอ.12
กิจกรรม
กิจกรรม
ชค.11 ชย.23,ชย.24 ทวิ-ชย.22,ทวิ-ชย.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชพ.21,ชพ.22 ชก.21,ชก.22 พข.21
 
โฮมรูม
‹--------- 20001-1001 ---------›
กทท.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชธ.11,ชธ.12
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชฟ.13,ชฟ.14
‹--------- 20001-1001 ---------›
พค.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ..................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ